तेश्रो समिक्षा तथा वार्षिक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उपस्थिति सम्वन्धमा ।

आदरणीय महानुभावहरु
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको आयोजना तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वय एवम् भ्रष्टचार विरुद्ध अभियानको सहजिकरण र महिला विकास केन्द्र को सहयोगमा जिल्ला विकास समितिले भएगरेका गतिविधि सम्वन्धि कृयाकलापहरुको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम हुन गईरहेको छ । उक्त कार्यक्रममा राजनैतिक दलका प्रमुखहरु, जिविसमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरु, पत्रकार मित्रहरु, विषयगत निकायका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरु. उपमनपा, नपा तथा गाविसका सचिवहरु, गाविस अन्तर्गतका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु गैरसरकारी संस्थाहरु वडा नागरिक मन्चका प्रतिनिधिहरु र सर्वसाधारणहरुको सहभागीता हुन जानकारीको लागी अनुरोध छ । यस आर्थिक वर्षमा जिविस, उमनपा, नपा, गाविस, विषयगत कार्यालय र उपभोक्ता समितिवाट भए गरेका कृयाकलापहरु माथि भएका गुनासो सल्लाह र गतिविधिहरु वारेमा अन्तरक्रिया तथा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिने छ । उक्त सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रम तपसिलको समय, मिति र स्थानमा हुने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । साथै उपस्थितिका लागी हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
तपसिल
समय : दिउसो १ वजे
स्थान : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय को ठुलो हल
मिति : २०७२।०३।२८ गते मगलवार
जिल्ला विकास समिति
चितवन

Skip to toolbar