Author Archives for DDC Administrator

मानव बेचबिखन तथा लैङ्गिक हिंसा बिरुद्ध कामगर्ने संस्थाका प्रतिनिधीहरु संग जि.स.स. चितवनको अन्तर्क्रिया

August 4, 2023 10:57 am Published by Comments Off on मानव बेचबिखन तथा लैङ्गिक हिंसा बिरुद्ध कामगर्ने संस्थाका प्रतिनिधीहरु संग जि.स.स. चितवनको अन्तर्क्रिया


चितवन जिल्लाका नदी÷खानी क्षेत्रबाट नदी तथा खानीजन्य पदार्थ (ढुंगा,गिट्टी, बालुवा ) उत्खनन्, संकलन तथा विक्री वितरण प्रक्रियाको अनुगमन नियमन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७

May 2, 2023 10:45 am Published by Comments Off on चितवन जिल्लाका नदी÷खानी क्षेत्रबाट नदी तथा खानीजन्य पदार्थ (ढुंगा,गिट्टी, बालुवा ) उत्खनन्, संकलन तथा विक्री वितरण प्रक्रियाको अनुगमन नियमन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७


जि.स.स. चितवनको आयोजनामा स्थानीय न्यायिक समितिलाई २ दिने कानुनी तालिम सम्मपन भएको छ।

April 30, 2023 3:02 pm Published by Comments Off on जि.स.स. चितवनको आयोजनामा स्थानीय न्यायिक समितिलाई २ दिने कानुनी तालिम सम्मपन भएको छ।