Author Archives for DDC Administrator

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को लागि बार्षिक जिल्ला विकास योजना सम्बन्धि स्थानीय विकास अधिकारीको मन्तब्य

March 11, 2016 10:16 am Published by Comments Off on आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को लागि बार्षिक जिल्ला विकास योजना सम्बन्धि स्थानीय विकास अधिकारीको मन्तब्य

SPEECH


नवौं जिल्ला परिषद् सार्वजनिकिकरण समारोह सम्पन्न

February 28, 2016 11:38 am Published by Comments Off on नवौं जिल्ला परिषद् सार्वजनिकिकरण समारोह सम्पन्न

  गणतन्त्र नेपाल पछिको नवौं जिल्ला परिषद सार्वजनिकरण समारोह २०७२ फागुन १३ गते स्थानिय विकास अधिकारी श्री श्रवण कुमार पोख्रेलज्यूको...
थप पढ्नुहोस ...


आ.व. २०७३/७४ को लागि इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीको तालिका र खटिने कर्मचारी बिवरण

January 25, 2016 12:11 pm Published by Comments Off on आ.व. २०७३/७४ को लागि इलाकास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीको तालिका र खटिने कर्मचारी बिवरण