Author Archives for DDC Administrator

कानुनी सहजकर्ताको पदको लागि अन्तरवार्ताको लागि संक्षिप्त सुचिमा परेका उमेदवारको नाम

September 17, 2021 7:18 pm Published by Comments Off on कानुनी सहजकर्ताको पदको लागि अन्तरवार्ताको लागि संक्षिप्त सुचिमा परेका उमेदवारको नाम

antarbartako lagi suchima pareko name


जि.स.स चितवनको आयोजनामा जिल्ला अदालत चितवनको सहजिकरणमा जिल्ला स्थित स्थानीय तहहरुको न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धि बृहत अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी

September 16, 2021 1:00 pm Published by Comments Off on जि.स.स चितवनको आयोजनामा जिल्ला अदालत चितवनको सहजिकरणमा जिल्ला स्थित स्थानीय तहहरुको न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धि बृहत अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी


जि.स.स चितवनको आयोजनामा जिल्ला अदालत चितवनको सहजिकरणमा जिल्ला स्थित स्थानीय तहहरुको न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धि बृहत अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी

September 16, 2021 1:00 pm Published by Comments Off on जि.स.स चितवनको आयोजनामा जिल्ला अदालत चितवनको सहजिकरणमा जिल्ला स्थित स्थानीय तहहरुको न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धि बृहत अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी


जि.स.स ताप्लेजुङका पदाधिकारी ज्यूहरुलाई जि.स.स चितवनका पदाधिकारी ज्यूहरुलाई स्वागत गर्नु हुदै

September 16, 2021 12:55 pm Published by Comments Off on जि.स.स ताप्लेजुङका पदाधिकारी ज्यूहरुलाई जि.स.स चितवनका पदाधिकारी ज्यूहरुलाई स्वागत गर्नु हुदै


जिल्ला समन्वय समिति सदस्य र पदाधिकारीहरुका लागि समन्वय र योजना अनुगमन विषयक कार्यशाला गोष्ठी

September 16, 2021 12:48 pm Published by Comments Off on जिल्ला समन्वय समिति सदस्य र पदाधिकारीहरुका लागि समन्वय र योजना अनुगमन विषयक कार्यशाला गोष्ठी