चितवन जिल्लाको २०७३ मंसिर महिनाको घटना दर्ता विवरण ।

गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जन्म दर्ता मृत्यु दर्ता विवाह दर्ता संख्या बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद संख्या जम्मा दर्ता संख्या कैफियत डाउनलोड
पु पु बसाई सराई दर्ता संख्या आएको दर्ता गएको दर्ता आएको सदस्य संख्या गएको सदस्य संख्या
पु पु
जिल्लाको विवरण २०७३ (मंसिर) 628 666 113 169 588 282 0 0 0 0 0 0 11 2457 बसाईं सरि गएका जम्मा 519 र बसाईं सरि आएका जम्मा 436 डाउनलोड

Skip to toolbar