सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

  तपाईंको नाम (जरूरी)

  तपाईंको ईमेल (जरूरी)

  तपाईंको फोन (जरूरी)

  विषय

  तपाईंको सन्देश

  [recaptcha id:recaptcha class:recaptcha]

  जिल्ला समन्वय समिति, चितवन

  सुचना अधिकारी

  अन्तिम सिंजाली

  ९८५५०९२२०८

  ठेगाना: भ.म.न.पा-१०, चितवन

  फोन: ९८५५०९२२०८

  ईमेल: chitwandcc@gmail.com

  नक्सा

  https://goo.gl/maps/SxiAGPgdYqMNgKTm9


  Skip to toolbar