घटना दर्ता

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले घरमै बसेर घटना दर्ता (जन्म दर्ता) फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। जन्म दर्ता गरेपछि अन्य दर्ता ( मृत्यु, विवाह, बसाँर्इ सरार्इँ तथा सम्बन्धविच्छेद ) गर्न गा.वि.स आउनु पर्नेछ|गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जन्म दर्ता मृत्यु दर्ता विवाह दर्ता संख्या बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद संख्या जम्मा दर्ता संख्या कैफियत फाइल
पु पु बसाई सराई दर्ता संख्या आएको दर्ता गएको दर्ता आएको सदस्य संख्या गएको सदस्य संख्या
पु पु
जिल्लाको विवरण २०७३ (मंसिर) 628 666 113 169 588 282 0 0 0 0 0 0 11 2457 बसाईं सरि गएका जम्मा 519 र बसाईं सरि आएका जम्मा 436 डाउनलोड
चण्डीभञ्ज्याङ २०७३ (बैशाख) 54 33 3 1 8 1 0 1 0 0 0 87 बसाई सरि गएका जम्मा व्यक्ति = ४ जना डाउनलोड
लोथर २०७३ (बैशाख) 10 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 डाउनलोड
२०७३ (बैशाख) 40 33 3 4 16 2 0 73 बसाई सरि आएका जम्मा व्यक्ति = ७ जना , बसाई सरि गएका जम्मा व्यक्ति = ३ जना डाउनलोड
काउले २०७३ (बैशाख) 81 97 2 9 58 0 0 0 0 0 0 0 0 178 डाउनलोड
Skip to toolbar