सूचना तथा समाचार

तेश्रो समिक्षा तथा वार्षिक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उपस्थिति सम्वन्धमा ।

आदरणीय महानुभावहरु जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको आयोजना तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वय एवम् भ्रष्टचार विरुद्ध अभियानको सहजिकरण र महिला विकास...
थप पढ्नुहोस ...

Skip to toolbar