शत्तिखोरकाे नयाँ गा.वी.स मा भएकाे विवरण १,२,३,४

गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक कर्णाली जेष्ठ नागरिक दलित एकल बिधवा पूर्ण अशक्त अपांग आंशिक अशक्त लोपोन्मुख बालबालिका डाउनलोड
पु पु पु पु पु पु पु
कालिका नगरपालिका २०७२-०७३ () डाउनलोड

Skip to toolbar