जिल्ला योजना


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको योजना छनौट सम्वन्धमा ।।। जिल्ला योजना २०७३-०९-१७ सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको योजना छनौट सम्वन्धमा
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना कार्यक्रमहरुको विवरण पठाएको सम्बन्धमा | अन्य योजना तथा परियोजना, जिल्ला योजना २०७३-०९-०६ सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना कार्यक्रमहरुको विवरण पठाएको सम्बन्धमा |
जिल्ला विकास योजना २०७३/०७४ जिल्ला योजना २०७२-१२-१२ सूचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गणतन्त्र स्थापना पछि चितवन जिल्लाको नवौं जिल्ला परिषदबाट पारित आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को नीति कार्यक्रम र बजेट |
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा योजना सम्वन्धमा जिल्ला योजना २०७२/१०/०६ सुचना प्रबिधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/७३ का योजनाहरु
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा योजना सम्वन्धमा जिल्ला योजना २०७२/१०/०८ सुचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२/०७३ क लागि चितवन जल्ला विकास समितिका योजनाहरु...
जिल्लाको विपद् जोखिम प्रतिकार्य योजना २०७० जिल्ला योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्लाको विपद् जोखिम प्रतिकार्य योजना २०७०
Skip to toolbar